لطفا فرم زیر را برای در خواست همکاری با ما و تکمیل بانک اطلاعات متخصصین تکمیل فرمایید
 

 استفاده کنید Scroll Lock  برای تایپ فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید

نام و نام خانوادگی :   *
سال تولد:  *      مثال :    1355
آخرین مدرک تحصیلی :  
رشته تحصیلی : *
نوع تخصص :       مثال :   کامپیوتر
تلفنهای تماس :   *  
مبایل :
Email :
آدرس :
لطفا کلیه تخصصهای خود و یا دوره هایی که گذرانده اید و یا
نرم افزارهایی که به آن آشنا یا مسلط هستید با ميزان تخصص
به هر تعداد که هست ذکر فرمایید:

مثال :  Flash MX  خيلی خوب , Net.  متوسط ,  بازاريابی ,عالی  و ......

*
سوابق کاری : (شرکتهایی که در آنها کار کرده اید با ذکر مدت زمان)

مثال :  شرکت ایران ندا  2 سال در زمینه برنامه نویسی

متاهل یا مجرد :  
آخرین حقوقی که از شرکتی که قبلا در آن کار کرده ايد دريافت نموده اید:   هزار تومان
میزان حقوق درخواستی شما از ما :   هزار تومان
نحوه آشنایی شما با شرکت ما (فرا ندا - ایران ندا) :    مثال : آگهی روزنامه
تقاضای چه نوع همکاری با ما را دارید؟  
نمونه کارهای خود را ذکر کنید :