فرم استخدام

اطلاعات شما کاملا محرمانه خواهد بود

 اهم می توانید ستفاده کنید Scroll Lock  برای تایپ فارسی به انگلیسی و بالعکس از کلید

نام و نام خانوادگی :   *
سال تولد:  *      مثال :    1365
آخرین مدرک تحصیلی :  
رشته تحصیلی : *
نوع تخصص :       مثال :  طراحی دکوراسيون , کامپیوتر
تلفنهای تماس :   *  
مبایل :
Email :
آدرس دقيق منزل :  
 کلیه تخصصهای خود و یا دوره هایی که گذرانده اید و یا
نرم افزارهایی که به آن آشنا یا مسلط هستید با ميزان تخصص
به هر تعداد که هست ذکر فرمایید حتی اگر مرتبط با شغل درخواستی شما نباشد:

مثال : طراحی دکوراسيون ,  Flash MX  خيلی خوب , Net.  متوسط ,  بازاريابی ,عالی  و ......

 *
سوابق کاری : (شرکتها يا جاهايي که در آنها کار کرده اید با ذکر مدت زمان)

مثال :  شرکت ایران ندا  2 سال در زمینه  طراحی داخلی

و ذکر نمونه کارهی شما اگردارين : 

 
متاهل یا مجرد :  
آخرین حقوقی که از شرکتی که قبلا در آن کار کرده ايد دريافت نموده اید:   هزار تومان
میزان حقوق درخواستی شما از ما (لطفا Min مبلغ را ذکر بفرمايين که نياز شماست):   هزار تومان
نحوه آشنایی شما با ما :    مثال : آگهی روزنامه
تقاضای چه نوع همکاری با ما را دارید؟  
 

مهم حتما این قسمت را کامل پر بفرمايیید خيلی اهميت دارد :

1-  رنگ مورد علاقه
2- ورزش مورد علاقه
3- تعداد خواهر و برادر
4- شغل دقیق پدر
5- درصورت پسر بودن آيا معافيت يا کارت نظام وظيفه داريد
6- درصورت مونث بودن آيا اجازه کار از پدر يا همسرتون دارين
7- آيا سيگار می کشين
8- در صورت تاهل نام و نام خانوادی همسر و تلفن ایشون و شغلشون را بفرمايين
9- قد , وزن
10-راجع به روحيه و اخلاقيات خود توضيح بدين

 مثال :
زود عصابی می شوم , خواستار احترام متقابل , شوخ , با انرژی و غیره