قیمت توضیحات بیشتر نام محصول کد
 

49000 تومان

سی دی دایركتوری شركتها و کارخانجات چین

کارخانجات ثبت شده و معتبر در چین

1

 

49000 تومان

معرفي هشتصد هزار شركت و كارخانه چيني


 

2

75000 تومان

کاملترین بانک

 

خرید همزمان دو سیدی شرکتهای چینی

اطلاعات کلیه شرکتها ،کارخانجات و تولید کنندگان

 

3
29000 تومان

کتاب زرد امارات 2008

4
19000 تومان

کتاب زرد امارات 2007

5
49000 تومان

 

سی دی دایركتوری شركتها و کارخانجات دبی 6
 

69000 تومان

سی دی دایركتوری شركتها و کارخانجات اروپا

7
 

69000 تومان

سی دی دایركتوری شركتها و کارخانجات هلند

8
 

49000 تومان

سی دی دایركتوری شركتها و کارخانجات تركیه

9
 

59000 تومان

 

سی دی دایركتوری  کارخانجات ازبكستان
 

10
 

29000 تومان

صنایع و معادن

ليست شركتهاي ايراني 

صنایع و معادن

11
29000 تومان

 

 

۲ محصول

 

سی دی دایركتوری شركتها و کارخانجات ایران

بسیار مفید و شامل همه کارخانجات و...

12
29000 تومان غنی ترین

کاملترین

 

 لیست شرکتهای الکترونیکی ایران

 

13
49000 تومان

پانصد نمونه فرم مكاتبات ضروري تجاري به انگليسي

14
49000 تومان فرم های بازرگانی

مکاتبات و فرم های بازرگانی به انگلیسی

شامل ۲ نرم افزار بسیار پیشرفته

15
29000 تومان  

۷۰۰۰۰۰ (هفتصد هزار)

آدرس ایمیل فعال ایرانی  جهت ایمیل مارکتینگ

 

16
9000 تومان

Buyer Search Report
Check out the most
popular products in
buyer searches,

17
9000 تومان Safe Trading Tips
Case Studies on Detecting
and Avoiding Fraudulent Suppliers and Marketers
18
9000 تومان

Seven Steps to Better
Sourcing

A Step-By-Step Guide
to Sourcing From
China

19
9000 تومان

Things You Never Knew
About Logistics

A Detailed Guide on How
to Ship by Air and Sea
from China

20
21000 تومان

4 محصول بالا

خرید 4 محصول بالا یکجا 21

 

39000 تومان

 

 

قوانین و مقررات تجاری و گمركی كشورها

22
39000 تومان جزوه آموزشی

در یک سیدی


جزوه
آموزش واردات و صادرات

 

23
39000 تومان  


سی دی
آموزش واردات و صادرات

 

24
 

59000 تومان

 

 

 

آموزش واردات و صادرات به شکل multimedia

و توضيحات LC

پرفروش ترین محصول اروپا و آمریکا

به زبان انگليسی

 

 

25
59000 تومان

۲ محصول

در یک سی دی

نام ها و نشانی های ضروری در بازرگانی+راهنمای مدیران

26

  


 

 

 

 

 

 

 

© 2017  All rights reserved.                                                                  
تعداد بازديدكنندگان
369712
BY : www.IranNeda.com